Retour Luxemburg op de fiets tijdens het hemelvaart weekend

Serop Yildiz
van totaal € 1.999 (126%)

---- English below-----

Begin 2023 vertelde ik mijn omgeving dat ik een sportdoel ging vaststellen om voor te trainen zodat ik daarmee ook de nodige kilo’s en levenspatroon ging veranderen. Het sportdoel was al snel om in 2024 een Ultra tocht op de fiets te doen. Inmiddels een transformatie verder en de ultra tocht staat voor de deur tijdens hemelvaart, namelijk een retourtje huis (Hoogland) - Luxemburg in 4 dagen samen met Martijn. Met een afstand van 750 kilometer en 6000+ hoogtemeters is het zeker niet een typische zondagsrit. Ik start deze actie om het Reumafonds een handje te helpen om zo de zorg voor reumapatiënten te verbeteren. Ik ben zelf al 25 jaar reumapatiënt maar heb het geluk dat ik een actief leven kan leiden, en ondanks mijn medicatie zijn er genoeg dagen waarop ik vergeet dat ik reuma heb. Het afgelopen jaar heeft sporten mijn lichaam goed gedaan en zelfs geleid tot minder medicijngebruik.

Mijn naam is Serop en mijn strijd tegen juveniele idiopathische artritis (JIA), ofwel jeugdreuma, begon toen ik slechts 8 jaar oud was. De reuma is door de jaren op en af actief geweest in mijn lichaam. Na de laatste grote opleving in 2010 ben ik constant afhankelijk geweest van medicatie. Reuma heeft me fysieke uitdagingen gebracht, maar ook onbewust en bewust heeft het mij gevormd, zowel mentaal als fysiek. In 2023 nam ik echter de regie volledig in eigen handen. Door toewijding aan sport en gezonde voeding, en door dit sportieve doel te stellen, heb ik mijn lichaam zien transformeren en kon ik zelfs mijn medicijngebruik verminderen. Ik wil ook graag Martijn van We2Move bedanken, die mij anderhalf jaar lang heeft geholpen met trainingsschema's en leuke fietstochten om mijn grenzen te verleggen. Deze reis heeft niet alleen mijn lichaam versterkt, maar ook mijn zelfvertrouwen vergroot. Het heeft me geleerd dat elke grote prestatie begint met een eerste stap.

Naast mijn sportieven doel lijkt het mij ook fantastisch om € 1.999 op te halen, dat staat voor het jaar waar Reuma bij mij is geconstateerd. Het is kort dag, maar alle beetjes helpen en zullen mij helpen om grenzen te verleggen tijdens mijn reis. Want zwaar gaat het worden namelijk. Ik hoop dat mijn reis niet alleen het Reumafonds steunt, maar ook anderen inspireert om hun eigen grenzen te verleggen, ongeacht de uitdagingen die ze tegenkomen.

--------------

In het engels, vrij vertaald door ChatGPT / Translated by ChatGPT :) 

In early 2023, I told those around me that I was going to set a sports goal to train for, which would also lead to changes in my weight and lifestyle. The sports goal quickly became to undertake an Ultra cycling journey in 2024. Now, after a transformation and with the Ultra journey looming ahead, a round trip from home (Hoogland) to Luxembourg in 4 days with Martijn. Covering a distance of 750 kilometers and over 6000 meters of elevation gain, it's certainly not your typical Sunday ride. I embark on this endeavor to lend a hand to the Rheumatism Foundation in improving care for rheumatism patients. I've been a rheumatism patient for 25 years myself, but I'm fortunate to lead an active life, and despite my medication, there are plenty of days when I forget I have rheumatism. Over the past year, exercising has done wonders for my body and has even led to reduced medication usage.

My name is Serop, and my battle against Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), or juvenile rheumatism, began when I was just 8 years old. Rheumatism has been intermittently active in my body over the years. After the last major flare-up in 2010, I've been constantly reliant on medication. Rheumatism has brought me physical challenges, but both consciously and unconsciously, it has shaped me, mentally and physically. However, in 2023, I took full control of the situation. Through dedication to sport and healthy eating, and by setting this athletic goal, I've witnessed my body transform, and I've even been able to reduce my medication usage. I also want to thank Martijn from We2Move, who has helped me for a year and a half with training schedules and enjoyable bike rides to push my limits. This journey has not only strengthened my body but also boosted my confidence. It has taught me that every great achievement begins with a first step.

In addition to my athletic goal, it would also be fantastic to raise €1,999, symbolizing the year rheumatism was diagnosed in me. It's short notice, but every little bit helps and will aid me in pushing boundaries during my journey. Because it will indeed be tough. I hope that my journey not only supports the Rheumatism Foundation but also inspires others to push their own limits, regardless of the challenges they face.

In early 2023, I told those around me that I was going to set a sports goal to train for, which would also lead to changes in my weight and lifestyle. The sports goal quickly became to undertake an Ultra cycling journey in 2024. Now, after a transformation and with the Ultra journey looming ahead, a round trip from home (Hoogland) to Luxembourg in 4 days with Martijn. Covering a distance of 750 kilometers and over 6000 meters of elevation gain, it's certainly not your typical Sunday ride. I embark on this endeavor to lend a hand to the Rheumatism Foundation in improving care for rheumatism patients. I've been a rheumatism patient for 25 years myself, but I'm fortunate to lead an active life, and despite my medication, there are plenty of days when I forget I have rheumatism. Over the past year, exercising has done wonders for my body and has even led to reduced medication usage.

My name is Serop, and my battle against Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), or juvenile rheumatism, began when I was just 8 years old. Rheumatism has been intermittently active in my body over the years. After the last major flare-up in 2010, I've been constantly reliant on medication. Rheumatism has brought me physical challenges, but both consciously and unconsciously, it has shaped me, mentally and physically. However, in 2023, I took full control of the situation. Through dedication to sport and healthy eating, and by setting this athletic goal, I've witnessed my body transform, and I've even been able to reduce my medication usage. I also want to thank Martijn from We2Move, who has helped me for a year and a half with training schedules and enjoyable bike rides to push my limits. This journey has not only strengthened my body but also boosted my confidence. It has taught me that every great achievement begins with a first step.

In addition to my athletic goal, it would also be fantastic to raise €1,999, symbolizing the year rheumatism was diagnosed in me. It's short notice, but every little bit helps and will aid me in pushing boundaries during my journey. Because it will indeed be tough. I hope that my journey not only supports the Rheumatism Foundation but also inspires others to push their own limits, regardless of the challenges they face.

Bekijk alle
09-05-2024 | 14:38
07-05-2024 | 22:16
06-05-2024 | 22:40 Succes mannen💪🏻
06-05-2024 | 22:03 We zijn trots op je! Succes tijdens de fietsrit!
06-05-2024 | 21:13